آبرو جعبه ای – آبرو لندنی

آبرو جعبه ای چیست؟

آبرو جعبه ای     نوعی از آبرو میباشد که جهت جمع آوری آب حاصل از برف و باران سقف و هدایت آن به محل دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد.

آبرو جعبه ای    از نوع پرکاربرد انواع آبرو میباشد و از ورق 0.5 میلیمتر به بالاتر و از جنس گالوانیزه تولید شده, برای نصب. زیر سازی و آهن کشی نیاز دارد و معمولا در طول 2 متر  به بالاتر تولید میشود.

ویلا سوله طراح و تولید کننده و نصاب انواع آبرو جعبه ای و آبرو لندنی و آبرو نما و ناودان با ضخامت ها و شکلهای مختلف

Www.vilasoole.ir