ساخت و نصب خرپا و پوشش سقف ، اجرای خرپا

ساخت و نصب خرپا و پوشش سقف ، اجرای خرپا

مرکز سقف ایرانیان مجری خدمات ساخت انواع خرپا در عرض های مختلف در سراسر ایران

خرپا سازه ایست متشکل از چندین قطعه که با طراحی خواصی بهم متصل میشوند بصورت پلی مابین دو ستون اجرا شده و محل را ایجاد پوشش سقف یا موارد دیگر آماده میسازد

بیشتر خرپا های مورد استفاده عموم بشکل مثلث ساخته شده و مابین ضلع پایین و شیب ها با پروفیل های کوچکتر بهم متصل و باعث افزایش مقاومت سازه میگردند.

در قسمت مقاله ها بحث مفصلی راجع به خرپا و انواع آن و نحوه اجرا بیان کرده ایم.

ساخت خرپا ، پوشش خرپا ، قیمت خرپا ، اسکلت فلزی سقف شیروانی ، خرپا فلزی ، اجرای خرپا ، انواع خرپا و سازه فلزی ، جوشکاری سقف شیبدار

ساخت خرپا ، پوشش خرپا ، قیمت خرپا ، اسکلت فلزی سقف شیروانی ، خرپا فلزی ، اجرای خرپا ، انواع خرپا و سازه فلزی ، جوشکاری سقف شیبدار

ساخت خرپا - اجرای خرپا شیروانی - قیمت خرپا شیروانی - نصب و پوشش خرپا فلزی - مشخصات خرپا فلزی - عکس خرپا - ساخت خرپا ارزان و سبک

ساخت خرپا – اجرای خرپا شیروانی – قیمت خرپا شیروانی – نصب و پوشش خرپا فلزی – مشخصات خرپا فلزی – عکس خرپا – ساخت خرپا ارزان و سبک

شرکت ما مفتخر است که باداشتن اکیپی مجرب و متخصص در سراسر ایران دارای رزومه بسیار عالی در زمینه ساخت و پوشش خرپا میباشد.

ساخت خرپا ، اجرای خرپا ، انواع خرپا ، قیمت ساخت خرپا ، هزینه اجرای خرپا و پوشش سقف ، پوشش خرپا ، نصب خرپا

ساخت خرپا ، اجرای خرپا ، انواع خرپا ، قیمت ساخت خرپا ، هزینه اجرای خرپا و پوشش سقف ، پوشش خرپا ، نصب خرپا