سوله به انگلیسی

سوله به انگلیسی:


سوله به انگلیسی industrial shed  یعنی سوله صنعتی، در زبان فارسی سوله به سازه فلزی پیچ و مهره ای و جوشی با سقف شیبدار و سرپوشیده گفته می شود. یعنی کلیه سازه های شیبدار دو طرف شیب، یکطرف شیب، هلالی یا قوسی، سالن های ورزشی، سالن های انباری، سالن کارخانجات صنعتی، سالن پارکینگ و گاراژ ها و سالن دامداری ها سوله نامیده می شوند و از سوله سازی و ساخت سولهبرای ایجاد این مکان ها استفاده می شود. در صورتی که در زبان انگلیسی برای هرکدام از کاربری های یادشده معنای به خصوص به کار می رود
مثلا

سازه های سبک با سقف خرپا پیشنهادی مناسب برای فضاهای کوچک هستند ✅ زیبا ✅ سریع ✅ ارزان
سازه های سبک با سقف خرپا پیشنهادی مناسب برای فضاهای کوچک هستند ✅ زیبا ✅ سریع ✅ ارزان

سوله سالن کارگاهی به انگلیسی studio shed ترجمه شده است.
سوله سالن نمایشگاه به انگلیسی exhibition  ترجمه شده است.
سوله ریختگری به انگلیسی mill ترجمه می شود.سوله کارخانه سرپوشیده به انگلیسی industrial shed   گفته می شود.
سوله ورزشی به انگلیسی sports hall نامیده می شود.
سوله بافندگی به انگلیسی loom معنی می شود.
سوله کارگاه نمایش به انگلیسی workshop نام دارد.
سوله سالن اپرا به انگلیسی opera house ترجمه شده است.
سقف های شیبدار به انگلیسی sloping roof می گویند.
بنابر این در زبان انگلیسی واژه سوله معنای خاصی ندارد و ترجمه ای به این نام یافت نمی شود لذا با توجه به اینکه بسیاری از کاربری های سوله جهت کارخانجات سرپوشیده و مشابه آن استفاده می شود، از کلمه shed  در زبان انگلیسی به فارسی به معنای سوله می توان استفاده نمود.
کلمات کلیدی:”ترجمه سوله به انگلیسی” “سوله در انگلیسی” “سوله به انگلیسی” “ترجمه سوله” “معنی سوله”