شناخت رنگ ها – انواع رنگ و خواصیت آن

? رنگ_شناسی

✅✅✅

شناخت رنگها – انواع رنگ و خواصیت آن

شناخت_اصطلاحات_رنگ
?
شدت_رنگ
شدت رنگ مربوط به پر رنگی و كم رنگی آن است. رنگهای اصلی دارای بالاترين شدت رنگ يا درخشندگی میباشند.

?
#ارزش_رنگ
روشنی يا تیرگی رنگهای مختلف را ارزش رنگ میگويند. رنگهای تاريكتر و شفافتر از نظر بصری سنگينی و وزن بيشتری از رنگهای روشن تر و خفه تر دارند. رنگهای تيره به نظر كوچكتر از رنگهای روشن می آيند.

?
#ته_رنگ
ته رنگ یا (hue) اسامی رنگهای مختلف مثل قرمز يا آبی يا سبز است.

?
#رنگهای_سرد_و_گرم
شايد صحبت از گرمی و سردی رنگ عجيب به نظر برسد اما تجربه علمی نشان داده است كه در يك اتاق سبز يا آبی(سبز و آبی جزو رنگهای سرد هستند) احساس سرما به انسان دست میدهد. در حالی كه اتاقی به رنگ قرمز يا نارنجی حس گرما را در انسان بيدار ميكند. در تجربه مذكور، افرادی كه در اتاق سبز آبی بوده اند در حرارت 15 درجه احساس سرما كرده اند، حال آنكه ساكنان اتاق نارنجی، قرمز در حرارت 11 تا 13 درجه سانتیگراد احساس سرما نكرده اند. در حقيقت رنگهای سرد، گردش خون را كند ميکنند و رنگهای گرم باعث سرعت جريان آن میگردند. برای نمايش اجسام نزديك از رنگهای گرم و برای نمايش اجسام دور از رنگهای سرد استفاده میشود. رنگهای گرم مانند انواع زرد، قرمز و نارنجی و رنگهای سرد مانند انواع آبی، سبز و بنفش.
?
#رنگ_مايه
رنگ مایه یا تنالیته درجات مختلفی از رنگ ميباشد كه با نور منعكس شده از ماده رنگی رابطه دارند. درجات مختلف رنگ را يك بار به وسيله تركيب با سفيد و نيز به وسيله رقيق كردن رنگ با آب میتوان به دست آورد.
?
#رنگهای_اصلی_و_فرعی
رنگ اصلی، رنگی است كه آن را از تركيب رنگهای ديگر نتوان به دست آورد. بر اساس تئوری كلاسيك رنگ، رنگهای اصلی عبارتند از: زرد، قرمز، آبی. از حيث نظری با استفاده از اين سه رنگ و افزودن سفيد، تمام رنگهای طيف را میتوانيم به دست آوريم. رنگهای اصلی در نهايت درخشندگی و اشباع میباشند. رنگهایی كه مستقيماً از تركيب رنگهای اصلی به دست می آيند به رنگهای فرعی موسومند و عبارتند از: نارنجی كه از تركيب قرمز و زرد، بنفش كه از تركيب قرمز و آبی،سبز كه از تركيب آبی و زرد به وجود می آيند.
?
#رنگهای_مكمل_و_متضاد
دو رنگ مكمل دو رنگی هستند كه تمام رنگهای طيف را در خود داشته باشند . مثلاً رنگهای قرمز و سبز دو رنگ مكمل يكديگرند . زيرا رنگ سبز تركيبی از زرد و آبی است و قبلاً گفتيم كه زرد و آبی و قرمز رنگهای اصلی هستند كه از تركيب آنها میتوانيم تمام رنگهای طيف را به دست بياوريم. بنابراين، رنگ مكمل هر رنگ اصلی عبارت است از تركيب دو رنگ اصلی ديگر. هر دو زوج رنگ مكمل با يكديگر متضاد نيز میباشند. يعنی در كنار يكديگر اختلاف شديدی را به چشم می آورند. به طور مثال در يك فضای وسيع سبز رنگ چند لكه كوچک قرمز به راحتی به چشم میخورد و خود را نمايان میسازد و با درخشندگی تضاد خود را با زمينه سبز نشان میدهد و تعادل لازم را در چشم برقرار می كند.

ویلا سوله