مراحل اجرای سقف شیروانی

مراحل اجرای سقف شیروانی :


مراحل اجرای سقف شیروانی


۱-در مرحله اول طراحی سقف شیروانی نسبت به سازه ی ساختمان و طراحی میشود.
بعد از طراحی و محاسبات


۲-ابتدا خرپای سقف شیروانی به صورت خرپا مثلثی یا خرپا نردبانی با متریال پروفیل ۴۰×۶۰ یا پروفیل ۴۰×۸۰ برای سقفهای شیبدار و سقف شیروانی استفاده میشود انجام میگیرد


۳- و در مرحله بعد تیرریزی برای بستن ورقهای گالوانیزه و تایل های تکی و ورق طرح سفال صورت می پذیرد که تیرریزی هرکدام از ورقها نسبت به هم متفاوت است


۴-در مرحله بعد با پیچهای سرمته مخصوص سقف شیروانی مورد استفاده قرار میگیرد.


البته بهتر است دور ویلا یا خانه را از پوشش نما و لمبه استفاده شود که برای نورپردازی و زیباتر شدن شیروانی استفاده میشود که مانع از دیده شدن تیرریزی و خرپا میشود.


• خرپای سقف شیروانی:


خرپای سقف سازه‌ای است متشکل از یک یا چند واحد مثلثی که اجزای به کار رفته در آن‌ها باریک و بدون انحنا بوده و در محل گره‌ها از طریق لولا و مفصل به یکدیگر متصل می‌‌شوند.

لازم به ذکر است که فشارهای بیرونی بر روی این اجزا وارد نشده و در محدوده گره‌‌ها متمرکز می‌‌شوند،

لیکن طراحی و اجرای این سازه به گونه ای‌ست که فشارهای اعمال شده را پخش می‌‌کند.

مفاصل خرپا اغلب به شکل پیچ خورده با لبه‌های برگشته یافت می‌‌شوند، بدین معنا که نیروهای پیچشی حذف شده و از قلم می‌‌افتند. اما از آنجایی که انواع متفاوتی از خرپا ی سقف موجود است

مراحل اجرای سقف شیبدار


انواع خرپا:


خرپا ی تک تیرک یا شاه تیر
خرپا ی پرات
خرپای پاشنه بلند
خرپا ی هاو
خرپا ی قیچی
خرپای چهارگوش
خرپای قوس موازی
خرپای سقف نور شمالی
خرپای چتری
خرپای دستک دار یا عصایی


• آهن کشی سقف شیروانی:


یکی از کارهایی که باعث زیبا شدن ساختمان‌ها می شود، طراحی و اجرای سقف شیبدار روی ساختمان است. برای این کار، باید ابتدا آهن کشی سقف شیبدار انجام شود.

آهن کشی سقف شیبدار از مهم ترین اقداماتی است که برای نصب سقف شیبدار انجام می‌شود.


برای آهن کشی سقف شیبدار، ابتدا خرپای سقف شیبدار به صورت مثلثی یا نردبانی بنا می‌شود.

خرپا می تواند فلزی یا چوبی باشد. بعد از اینکه خرپای فلزی ساخته شد، آن را با رنگهای درجه یک، رنگ آمیزی می کنند و با عملیات جوشکاری خرپا های ساخته شده را روی ستون فلزی نصب می‌کنند.


تیرریزی و آهن کشی اجرای سقف شیروانی با تایل های پرچین و تایل کینگستون یا دکرا و سایر تایلهای تکی

آهن کشی با پروفیل ۴۰×۴۰ با فاصله ای به اندازه عرض همان تایل صورت میگیرد و لازم به ذکر است که این کار بصورت تیرریزی چوب هم قابل اجراست.


آهن کشی ورقهای طرح سفال و طرح جنوا و طرح پالرمو باید تیرریزی و آهن کشی با متریال پروفیل ۴۰×۶۰ و۴۰×۸

به فواصل دوگام از فرمهای طرح سفال یا جنوا استفاده میکنیم که معمولا ۵۰ سانتیمتر تا ۶۰ سانتیمتر است.


آهنکشی ورقهای گالوانیزه سینوسی و ورق ذوزنقه و ورق شادولاین تیرریزی و آهن کشی

با پروفیل ۴۰×۶۰ ویا ۴۰×۸۰ با فاصله ۸۰ سانتیمتر تا ۹۰ سانتیمتر تیر ریزی میشود .


کلمات کلیدی:#انواع سازه سقف شیروان #سازه سقف شیروانی #سازه فلری

#سقف شیروانی #سقف شیب دار #خرپا و پوشش

#اهن کشی و تیر ریزی سقف #سربندی خانه ویلایی