ورق ذوزنقه

ورق ذوزنقه

ورق ذوزنقه فرمینگ ویژه ای از ورق گالوانیزه یا ورق رنگی است که موج های مربعی شکل در عرض ورق بوجود می آورد.
این ورق کاملا مشابه ورق گالوانیزه کرکره سینوسی است اما در شکل ظاهری و مقاومت فیزیکی و ابعاد کاردهی با آن متفاوت است.
ورق گالوانیزه در پوشش سقف های شیروانی کاربرد دارد که بعنوان پرکاربردترین حالت و یا بکارگیری بعنوان حصار دور زمین یا ساختمان (در حال احداث) می توان از ان استفاده کرد
فرمینگ ذوزنقه علاوه بر نوع گالوانیزه معمولی نوع دیگری ورق گالوانیزه رنگی که از همین ابعاد و فرمینگ پیروی میکند. ورق گالوانیزه ذوزنقه را میشود از ورق گالوانیزه با عرض ۱۰۰ و ۱۲۵ سانتیمتر تولید کرد.
ضخامت برای بکارگیری از ورق های گالوانیزه با فرمینگ ورق ذوزنقه معمولا ۰/۰۴میل تا ۰/۶ صدم میل میباشد که با توجه به کاربرد آن و مشخص کردن محیط مورد استفاده میتوان آن را تغییر داد.
عرض ورق بکارگرفته شده : ۱۰۰ سانتیمتر و ۱۲۵ سانتیمتر است
طول ورق ذوزنقه : طبق درخواست سفارش دهنده تنظیم میشود
 میتوانید از ورق ذوزنقه شیروانی در حالت های مختلف سقف شیروانی برای هرمکانی استفاده کنید
کلمات کلیدی:”ورق ذوزنقه” “شیروانی” “ورق گالولنیزه” “ورق سقف شیروانی” “ذوزنقه”