پوشش سقف ارزان

 

پوشش سقف سوله ارزان

پوشش سقف سوله


پوشش سقف و بدنه با نصب دیوارچینی و ساندویچ پانل :

پوشش سقف سوله ارزان از مراحل اصلی کار محسوب می شود که به دو بخش سقف و بدنه سوله تقسیم می شود . پوشش بدنه نیز به دو بخش پوشش داخلی بدنه و پوشش خارجی بدنه  تقسیم و هر کدام قابلیت بررسی پوشش های مختلفی را دارد .

در پوشش سقف و بدنه سوله عواملی همچون :

سرعت نصب

صرفه جویی در برنامه زمان بندی ، هزینه دستمزد کارگران ، هزینه بالاسری مصالح ، هزینه دوریز مصالح 

عایق بندی دمایی :

سبب بازگشت سرمایه به دلیل صرفه جویی و جلوگیری از اتلاف انرژی می گردد 

عایق بندی صوتی :

بدلیل تولید اصوات ناخواسته در خطوط تولید و سایر فعالیت های صنعتی و تاثیرات نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی بر محیط بیرونی سوله و الزامات کسب گواهینامه های استاندارد زیست محیطی بین المللی جهت صادرات محصولات ، نوع کاربری سوله و ضروریات قانونی برای استفاده از نوعی پوشش خاص (صنایع غذایی ، صنایع پلاستیک ، انبار ، صنایع سنگین ، سردخانه و سایر کاربری ها.