تصویر قابل نمایش نیست

سقف سوله صنعتی

سقف سوله صنعتی: سوله سازه‌ای فلزی با سقف شیب‌دار است که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می‌شود. از این ...

ادامه ی مطلب
پوشش سقف سوله ارزان ، اجرای سقف سوله صنعتی ، نصب ورق  . پوشش سوله . هزینه اجرای پوشش سقف سوله

پوشش سقف سوله ارزان

پوشش سقف سوله ارزان پوشش سقف سوله ارزان پوشش سقف و بدنه با نصب دیوارچینی و ساندویچ پانل: پوشش سوله از مراحل اصلی کار محسوب ...

ادامه ی مطلب
تصویر قابل نمایش نیست

انواع پوشش سقف سوله

انواع پوشش سقف سوله:پوشش سقف سوله که با استفاده از ساندویچ پنل سقفی و دیواری است، که پر طرفدار ترین و اصولی ...

ادامه ی مطلب
تصویر قابل نمایش نیست

سوله به انگلیسی

سوله به انگلیسی: سوله به انگلیسی industrial shed  یعنی سوله صنعتی، در زبان فارسی سوله به سازه فلزی پیچ و مهره ای و ...

ادامه ی مطلب

مراحل اجرا و انواع سازه سقف شیروانی

مراحل اجرا و انواع سازه سقف شیروانی:مراحل اجرای سقف شیروانی:۱-در مرحله اول طراحی سقف شیروانی نسبت به سازه ی ساختمان و طراحی میشود.بعد از طراحی ...

ادامه ی مطلب