سقف سوله صنعتی

سقف سوله صنعتی:


سوله سازه‌ای فلزی با سقف شیب‌دار است که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و ساخته می‌شود.
از این نوع سازه در کارخانه‌ها، اسکلت ساختمان، انبارها، مرغداری‌ها، آشیانه‌های هواپیما، تعمیرگاه‌ها، فروشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی که با اب‌هایی با دهانه بزرگ نیاز است استفاده می‌شود. بدلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون‌ها باید از تیرورق در پروفیل‌های سوله استفاده کرد سقف سوله صنعتی .

قابهای سوله  صنعتی


از قابهای سوله  صنعتی به صورت یک و یا چند دهانه و عموما یک طبقه با سقف های شیبدار برای پوشش دهانه های بزرگ در کارخانه های صنعتی، کشاورزی،انبارها ، تعمیر گاهها و…. استفاده می شود.در سالهای نه چندان دور برای پوشش دهانه های بزرگ در ساختمان های مورد اشاره از سازه هایی به صورت سوله خرپااستفاده می شد .

لیکن امروزه استفاده از قابها با مقطع متغیر و اتصالات مان گیر در ساخت سازه های صنعتی بسیار متداول است.استفاده از اعضا با مقطع متغیر در قابهای صنعتی شیب دار این امکان را فراهم می کند که در محل هایی که دارای لنگر خمشی زیادتری هستند ممان اینرسی بیشتر و در نتیجه اساس مقطع بزرگتری وجود داشته باشد

سطح مقطع قابهای صنعتی عموما به شکل I هستند که در آنها ابعاد بال در طول یک عضو ثابت ولی ارتفاع جان بسته به اندتزه لنگر خمشی عضو متغیر در نظر گرفته می شود.به قابهای صنعتی با مقطع متغیر “سوله ” نیز گفته می شود که در کشور ما کارخانجات متعدد وجود دارند که قابهای صنعتی به شکل سوله را برای دهانه های گوناگون محاسبه ،طراحی واجرا می کنند .

با توجه به پیشرفت فن جوشکاری بیشتر اتصالات در کارخانجات سوله سازی به صورت جوش اجرا می شود و عمدتا مونتاژ و اجرای سوله در محل مورد استفاده توسط اتصالات پیچی در نظر گرفته می شود.

سوله و کارگاه

بطور کلی سوله به سقف شیبداری گفته می شود که از جزئیات ذیل تشکیل گردیده است:قاب شیبدار سوله سیستم قاب فولادی در تحمل بارهای مختلف زنده ، برف، بار، زلزله و بارهای جرثقیل در ساختمانهای صنعتی نقش اصلی را ایفا می کند.

سیستم قاب فولادی

سیستم قاب فولادی معمولا” از اعضایی با مقطع متغیر و دارای اتصالات صلب تشکیل می شوند. این اعضا به صورت توام تحت تاثیر نیروی محوری ، نیروی برشی و لنگر خمشی قرار دارند.بادبند قایم سوله بادبند سقفی سوله عناصر فشاری طولی سقف سوله لاپه ها سوله بارهای وارد بر سقف ساختمان های صنعتی توسط لاپه ها تحمل و به قاب های اصلی شیب دار منتقل می گردد. لا په ها به صورت تیرهایی با دهانه های ساده یا طولی معادل فاصله قابها در طول سالن و یا به صورت تیرهای پیوسته طراحی و اجرا می شوند.

مقطع لاپه ها به صورت I شکل می باشند. توصیه می شود حداکثر تغییر مکان مجاز لاپه ها در اثر مجموع بارهای مرده و سر بار برف از ۱/۲۰۰ طول دهانه کمتر باشد

.پوشش سقف سوله Z پلاک سوله سینه بند سوله برای جلوگیری از کمانش جانبی و پیچشی تیرهای قاب اصلی بایستی به نحو مناسبی بال فشاری آنها در فواصل لازم و در امتداد جانبی بر صفحه قاب نگهداری می شوند.

میله مهار سوله میل مهارهای عرض لاپه ها را در فواصل معینی به یکدیگر متصل می کنند میل مهارها که عمود بر امتداد لاپه ها در سقف قاب شیبدار اجرا می شوند سه وظیفه مهم را ایفا می کنند :

نیروی رانشی در امتداد سطح شیب دار را تحمل می کنند. لاپه ها به عنوان مهار جانبی از کمانش جانبی پیچشی بال فشار جلوگیری می کند. دهانه خمشی حول محور ضعیف نیمرخ لاپه را کاهش می دهد.سوله به دلیل کاربرد عمدتا صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها متفاوت است خصوصا آنکه قاب ها در این نوع سازه ها کاملا متفاوت بوده و دارای شیب می باشند و دهانه ها نیز نسبت به سایر سازه ها بزرگتر است.

به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها، جهت اجرای این سازه نمی توان از پروفیل های موجود در بازار استفاده نمود و باید اقدام به ساخت آنها کرد که اصطلاحا به آن تیر ورق می گویند

اجزای تشکیل دهنده سوله


سوله های صنعتی:

در ابتدا مطلوبست تعریفی استاندارد از سوله داشته باشیم، 

سوله به سازه ای گفته میشود که دارای اجزای ذیل میباشد:

ستون،

رفتر،

پرلین،

استرات،

وال پست

،بادبند

،سگراد

،سینه بند

،پیچ و مهره،

سایبان سوله

کاربرد سوله

 به دلیل کاربرد عمدتاً صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها متفاوت است خصوصاً آنکه قاب ها در این نوع سازه ها کاملا متفاوت بوده و دارای شیب می باشند و دهانه ها نیز نسبت به سایر سازه ها بزرگتر است.به دلیل بزرگ بودن ابعاد تیرها و ستون ها ، جهت ساخت سوله نمی توان از پروفیل های موجود دربازار استفاده نمود و باید اقدام به تهیه ورق و ساخت سوله نمودکه اصطلاحاً به نوع ساخت آن تیر ورق میگویند.


انواع سوله:


۱) سوله تک دهانه به صورت ۸
۲) سوله دو یا چند دهنه با ستون مشترک به صورت ۸۸ یا ۸۸۸ یا ۸۸۸۸
۳) سوله قوسی (در این نوع رفترها دارای قوس معین می باشد)
۴) سوله تمام قوسی (در این نوع ،ستون ورفتر هردو دارای قوس می باشند)
۵)سوله چند ضلعی


از آنجا که طراحی سوله کاریست تخصصی با دقت زیاد، نکات و الزامات مهمی را شامل می شود، که بی توجهی به آنها موجب افزایش هزینه و کاهش صرفه اقتصادی بوده

و همچنین با کاهش استحکام و پایداری سازه موجب بروز حوادث جبران ناپذیری میگردد.

پوشش سقف و دیواره سوله


پوشش سوله از مراحل اصلی کار محسوب می‌شود که به دو بخش پوشش سقف سوله و پوشش بدنه سوله تقسیم می‌شود.

پوشش بدنه نیز به دو بخش پوشش داخلی بدنه و پوشش خارجی بدنه تقسیم و هر کدام قابلیت بررسی پوشش‌های مختلفی را دارد.

در پوشش سقف و بدنه سوله عواملی همچون
 1- سرعت نصب:

صرفه‌جویی در برنامه زمان بندی، هزینه دستمزد کارگران، هزینه بالاسری مصالح، هزینه دوریز مصالح
2- قیمت و هزینه نصب:

کاهش هزینه تمام شده که باعث کاهش هزینه کل پروژه می‌گردد


سقف سوله های صنعتی”

“سقف سوله”

“سوله صنعتی”

اجرای سقف سوله –

پوشش سقف سوله

.


سقف سوله های صنعتی”

“سقف سوله”

“سوله صنعتی”

اجرای سقف سوله –

پوشش سقف سوله

.

.

.

.

.

.


سقف سوله های صنعتی”

“سقف سوله”

“سوله صنعتی”

اجرای سقف سوله –

پوشش سقف سوله


سقف سوله های صنعتی”

“سقف سوله”

“سوله صنعتی”

اجرای سقف سوله –

پوشش سقف سوله

پوشش سقف سوله